Rafael Kaufmann

Leiter Konstruktion & Entwicklung
Tel. +41 62 749 20 20
E-Mail

Thomas Birrer

Leiter Montage
Tel. +41 62 749 20 73
E-Mail

Philipp Kaufmann

Leiter Softwareentwicklung
Tel. +41 62 749 20 20
E-Mail

Sandro Michelin

Leiter Fräskopfmontage
Tel. +41 62 749 20 78
E-Mail

Walter Glur

Leiter Elektroplanung & Elektromontage
Tel. +41 62 749 20 37
E-Mail

Beat Müller

Leiter Fabrikation
Tel. +41 62 749 20 42
E-Mail

Philipp Wyss

Leiter Lager & Spedition
Tel. +41 62 749 20 74
E-Mail

Hanspeter Steffen

Leiter Maschinenretrofitting
Tel. +41 62 749 20 38
E-Mail